Scroll to top
2020 Bled Strategic Forum

Ambassador Mirošič guest at a round table organized by the Diplomatic Academy

Ambassador Iztok Mirošič, BSF Programme Director, took part in a round table focused on relations with neighbouring countries, organized within the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia, and shared his political experience as Secretary of State, Director General for EU and Political Bilateral Affairs, Ambassador of the Republic of Slovenia to the Italian Republic and Special Coordinator for relations with Croatia and his experience on the development of Slovenian policy towards neighbouring countries and good neighbourly relations.

Ambassadors Ksenija Škrilec, dr. Smiljana Knez and Tomaž Kunstelj also took part in the round table, which was moderated by the head of the Diplomatic Academy, dr. Andraž Zidar.

The Diplomatic Academy, led by dr. Zidar, is based on the concept of permanent diplomatic adult education, striving to be practical and interactive. The emphasis of the lectures and roundtables is on the discussion of practical examples and experiences from the diplomatic world and the transfer of theory into practice, with lectures and round table guests being mainly by experienced diplomats.

For more, visit the the official Facebook page of the Diplomatic Academy.

______________________________________

Veleposlanik Mirošič se je udeležil okrogle mize na temo odnosov s sosednjimi državami, organizirano v sklopu Diplomatske akademije zunanjega ministrstva Slovenije, in delil politične izkušnje svojega dela na mestu Državnega sekretarja, Generalnega direktorja za EU in politično bilateralo, Veleposlanika RS v Italijanski republiki ter posebnega koordinatorja za odnose s Hrvaško in dela pri razvoju slovenske politike do sosednjih držav in dobrih sosedskih odnosov.

Na okrogli mizi so sodelovali še veleposlanica Ksenija Škrilec, veleposlanica dr. Smiljana Knez ter veleposlanik Tomaž Kunstelj, okroglo mizo je moderiral vodja Diplomatske akademije, dr. Andraž Zidar.

Diplomatska akademija, ki jo vodi dr. Zidar, temelji na konceptu permanentnega praktičnega diplomatskega izobraževanja odraslih, s predavanji in obiski predvsem izkušenih diplomatov. Poudarek aktivnosti akademije je na obravnavi praktičnih primerov in izkušenj iz diplomatskega sveta ter prenosu teorije v prakso.

Ambassador Iztok Mirošič and dr. Andraž Zidar during the round table.

Related posts